Vše pro Vaši internetovou prezentaci    

 The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

 

Diktat pro 4 - leté studium 1. 

V zem_ i y zasl_ í ý bené

Naše národní dějiny začínají poetickou pohádkou, kterou všichni známe. Starob_ i y lou s z _ka_ s z ku živ_ je ě ztvárnil_ i y j J _irásek , a A _leš i mnozí jiní um_ ně ě lci , a třebaže nás nic nepob_ í ý z_ í ý , ab_ i y chom v ni věřil_ i y , nemůžeme se příběhu o příchodu praotce č Č _echa beze slov vzdát. To b_ i y chom nab_ i y l_ i y dojmu, že se nám v_ i y tratil pevný bod, v němž z náv_ i y ku spatřujeme počátek h_ i y stor_ i y e č Č _eského n N _ároda.
" V_ í ý tej zem_ ně ě zasl_ í ý bená !" zazněla z ř Ř _ípu č Č _echova slova. Praotci č Č _echov_ i y vložil tuto památnou v_ je ě tu do úst o 600 let později v_ i y soký církevní hodnostář k K _osmas , děkan p P _ražské k K _apitul_ i y a učený kněz. B_ i y l první, kdo doposud ústně tradovanou pověst zaznamenal p_ í ý sem_ ně ě .
Praotce č Č _echa nechal v_ s z toupit do liduprázdné a neob_ i y dlené zem_ ně ě . Dnes b_ i y chom tento v_ í ý m_ i y sl označil_ i y za slovanské vlastenectv_ í ý . Představou zem_ ně ě nikým nepodrobené chtěl prokázat nezcizitelné právo č Č _echů na v V _last . Sám kronikář žil v pohnutých, dramat_ i y ckých dobách, kdy v nesmiřitelném zápase s rozpínavostí n N _ěmecké , říše b_ i y lo toto domovské právo našich předků stále s z _pochybňováno.
A tak se do dávného příběhu promítl dějinný spor v srdci e E _vrop_ i y .Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů               

Heroes