The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

Tomb

Diktat pro 4 - leté studium 2. 

Upozornění! Nejde o souvislý text.

Po cestě, která vedla údolím jel_ i y voz_ i y s p_ i y tl_ i y , jejichž obsah b_ i y l peněz_ i y nezaplatitelný. Ab_ i y nevzniklo nedorozum_ ně ě , připom_ ně ě l jsem, že jsem srozum_ ně ě n s tím, co navrhl ve svém projektu. Nerudov_ i y listy Smetanov_ i y a Smetanov_ i y odpovědi Nerudov_ i y jsou uloženy v jednom z p P _ražských muzeí. Zřejm_ ně ě tento hm_ i y z přiváb_ i y la lahv_ i y čka přípravku proti kašl_ i y , protože měla v_ i y v_ i y klanou zátku. Souhrnně můžeme říci, že Karel IV. b_ i y l první moderní č Č _eský panovník, který bral panování jako nejdůležitější každode_ n nn í povi_ n nn ost a který pro blaho č Č _eské země nelitoval práce ani námahy. Při prohlídce p P _ražských památek se můžeme setkat jak s Rus_ i y , Francouz_ i y a Ital_ i y , tak i s ob_ i y vatel_ i y moravských měst, kteří jsou provázeni obětav_ í ý mi p P _ražany Je mnoho s z _působů , jak příjem_ ně ě s z _trávit dovolenou a jak si ji s z _pestřit . Tem_ ně ě zelené les_ i y na m_ ně ě působil_ i y tajem_ ně ě a připom_ ně ě l_ i y m_ ně ě m M _áchov_ i y verše. U pokladny nás v_ í ý tají šimpanz_ i y , ve voliéře zahlédneme sup_ i y , orl_ i y a sov_ i y ob_ je ě vil_ i y jsme i nedosl_ í ý chavé v_ í ý ry a nesl_ i y šně se plížící lišky. Pohled na s z _tichlé malostranské uličky a na dom_ i y s barokním_ i y v_ i y kýři de_ n nn ě okouzloval, a proto jsem si vždy dokázal v_ i y bavit obraz m M _alé s S _trany i s z _pam_ ně ě ti.Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů

Vše pro Vaši internetovou prezentaci