The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

Diktat pro 4 - leté studium 3. 

Karlov_ i y Vary

K nejstarším a nejznám_ ně ě jším lázním č Č _eské    r R _epubliky patří Karlov_ i y Vary, které b_ i y l_ i y znám_ i y sv_ í ý m_ i y horkým_ i y prameny již před mnoha lety.Dokazuje to i jméno říčky t T _eplé , do níž se horké prameny dříve vléval_ i y .
B_ i y l_ i y založeny Karlem IV., který v_ i y dal řadu nařízení, ab_ i y zdejší ob_ i y vatelé pečoval_ i y o prameny a lázeňské hosty. Od dob_ i y k K _arlov_ i y prodělal_ i y tyto nejv_ í ý znam_ ně ě jší č Č _eské lázně zajímav_ í ý v_ í ý voj , až se v 18. století stal_ i y skutečně světov_ í ý m_ i y . Přijížděl_ i y sem tisíce návštěvníků, mezi nimiž b_ i y l_ i y velm_ i y často znám_ í ý um_ ně ě lci , v_ je ě dci a státníci. Nešetřil_ i y penězi, ab_ i y zde s z _tráv_ i y l_ i y někol_ i y k drahoce_ n nn ých chv_ i y l a ab_ i y nab_ i y l_ i y s z _traceného zdrav_ í ý . Mohl_ i y jste se tu setkat s i I _tal_ i y , f F _rancouz_ i y i r R _us_ i y .
K lázeňským hostům patřil_ i y i v_ í ý znamní lékaři, kteří s z _koumal_ i y vlastnosti a účinky tepl_ í ý _ch pramenů, jako b_ i y l například i dvorní lékař Rudolfa II. Jan Jesenius, popravený na s S _taroměstském náměstí roku 1621.
Návštěvníci, kteří vždy obdivoval_ i y účinky léčiv_ í ý ch pramenů, ticho rozsáhl_ í ý ch parků a krás_ i y nejbližšího okolí, na svůj pob_ i y t v těchto lázních nikdy nezapom_ ně ě li.Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů