The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

Diktat pro 6 - leté studium  

Pravda zvítězila

Toho nezapomenutélného 5. května 1945 poprvé po šesti letech zavlál_ i y na p P _ražských domech svobodně č Č _eskoslovenské prapory. Ulicem_ i y tehdy proudil_ i y dav_ i y jásajícího lidu, které neom_ i y lně sm_ ně ě řoval_ i y do bl_ í ý zkého středu města. Muži se v_ í ý znam_ ně ě usm_ í ý val_ i y , tiskl_ i y si vzájem_ ně ě ruce, znám_ í ý se upřím_ ně ě objímal_ i y . Ženy plakal_ i y radostí. Děti mával_ i y vlajkam_ i y e a najednou l_ í ý bal_ i y své rodiče.
P_ i y šné n N _emecké nápis_ i y zm_ i y zel_ i y jako kouzlem. Na dlažbě se válel_ i y obraz_ i y , které po šest let hyzdil_ i y jímavou tvář p P _rahy . Posléze se však nad matkou č Č _eských měst začal_ i y hromadit zlověstné mraky. Padl_ i y první nev_ i y zp_ i y tatelné v_ í ý střel_ i y , v_ i y bouchl_ i y kouřové pum_ i y , zarachotil_ i y kulomety. Na ulicích se ob_ je ě v_ i y l_ i y krvavé skvrny. Ochotné ruce rychle zvedal_ i y vzl_ i y kající raněné, ob_ jě ě tav_ í ý řidiči je odvážel_ i y do městských nemocnic.
Praha se však nevzdala. Přestála všechny útrap_ i y a nad nepřátel_ i y slavně zv_ í ý těz_ i y la.Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů

BloodRayne