The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

Přídavná jména přivlastňovací

Pokládal jsem své spolužáky za Bedřichov_ i y přátele. Na svatbě se sešli všichni Josefov_ i y
známí, postrádal jsem pouze manžele Vlčkov_ i y . Manželé Svobodov_ i y nás navštívili včera
odpoledne. Jiráskov_ i y . historické romány jsou rozsáhlá díla. Četl jsem Nerudov_ i y Písně
kosmické. Zaujali mě také Nezvalov_ i y Milenci z kiosku. Dnes jsou na programu Smetanov_ i y
Braniboři v Čechách. Opakovali jsme základní fyzikální Newtonov_ i y zákony. Na plese zpívaly
sestry Forejtov_ i y . Pacientov_ i y uši byly zalepené náplastí. Přijely k nám Hana a Soňa Veve-
rkov_ i y
. Jaroslav a Ivana Mádlov_ i y , jsou mí přátelé. Vědí o tom Jirákov_ i y ?
Hana a Soňa Jehličkov_ i y o tom už vědí.
Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů