The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

 

Shoda přísudku s podmětem

Na náměstí stál_ i y Zdeňkov_ i y rodiče a bavil_ i y se se svým_ i y
přátel_ i y
. Děti zůstal_ i y doma sam_ i y a bál_ i y se. Vrátné z hotelu
Alfa se střídal_ i y každých šest hodin. Byl_ i y jsme velmi rád_ i y , že jste nás
navštívil_ i y . Čtyři dni uběhl_ i y , a nic se pořád nedělo. Tisíce lidí vyjádřil_ i y
nesouhlas s tamějším režimem. Miliony lidí umíral_ i y ve zbytečných válkách. Prezident navrhl, aby
se naši vojáci s moderní technikou dostavil_ i y na manévry. Skupiny obyvatel se sešl_ i y na
náměstí, aby vyjádřil_ i y nesouhlas se starostou města. Bratr a sestra byl_ i y pozván_ i y
také. Soutěže se zúčastnil_ i y dívky a chlapci, kteří potom společně odešl_ i y na sváteční
oběd. Auta a motocykl_ i y stál_ i y na blízkém parkovišti. Dívky s chlapci oslavoval_ i y konec školního roku. Vrátil_ i y se hladov_ i y a unaven_ i y . Její dcery se svými hosty tančil_ i y .Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů