The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

                    Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc                   

Diktat pro Obchodní akademii 

Československo - námořní velmoc?

Když v roce 1939 doraz_ i y l_ i y do  v V_elké    b B _ritánie naši první letci, zašl_ i y v
neděl_ i y odpoledne do hospůdky bl_ í ý zko letecké základny. Sv_ í ý m_ i y slušiv_ í ý m_ i y uniformam_ i y upoutal_ i y pozornost ostatních hostů. Starosta m_ mě ě sta je dokonce pozval ke svému stolu. Ab_ i y počáteční zábava nevázla, zeptal se jich: "Jak velké má v V _áš s S _tát námořní loďstvo?" Jednoho z našich chlapců neuvedl svou otá_ s z kou do rozpaků. Začal jmenovat jako válečné lodě kolesové parníčky, které tehdy brázdil_ i y naše řeky: l L _abe , v V _ltava , v V _ i y _šehrad , p P _rimátor d D _itrich ... Našim údajným letadlov_ í ý m lodím, torpédoborcům a m_ i y nolovkám dával jména p P _rinc b B _ajaja , s S _pejbl , h H _urvínek , š Š _vejk , b B _aloun ... B_ i y lo jich moc. Když skončil, b_ i y lo dlouho ticho. Pak promluv_ i y l starosta. Vážným hlasem, podbarveným dojetím, prohlás_ i y l : "Pánové, až do téhle chv_ í ý le jsem b_ i y l přesv_ je ě dčen , že b B _ritánie je k K _rálovnou moří. Teď v_ í ý m , že e_ kz x istuje někdo s_ i y lnější. Dovolte m_ i y ab_ i y ch přip_ i y l na zdar a s_ í ý lu č Č _eskoslovenského námořního loďstva, našeho skv_ je ě lého spojence!"Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů