The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

SPŠ 1. 

Vinice na Vinohradech

Stěží b_ i y chom si mohl_ i y představ_ i y t dobu, kdy p P _ražská čtvrť, kterou dnes naz_ í ý váme v V _inohrady , b_ i y la převážně m_ í ý stem v_ i y nic a letohrádků. Už samotný název napovídá, že se zde na svazích obrácených na jih pěstovala vi_ n nn á réva. Dovezl ji prý do č Č _ech k K _arel č č _tvrtý . M_ i y ale v_ í ý me , že se v naší zem_ i y víno s úspěchem pěstovalo i v dobách dřív_ je ě jších a že p P _ražští vinaři sklízel_ i y množstv_ í ý v_ i y zrál_ í ý ch sladkých hroznů, z kterých v_ i y ráběl_ i y pak víno v_ i y hledávané u nás i v cizích zem_ í ý ch .
Zb_ i y tky vinic zůstal_ i y ve vnitřní p P _raze dodnes. Stal_ i y jsme se tak světovou zvláštností, protože s něčím takov_ í ý m b_ i y se velkoměstští ob_ i y vatelé e E _vropských i ostatních měst zcela určitě pochlub_ i y t nemohl_ i y .


Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů