The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

 

SPŠ 2. 

Lidové písně

Kolik krás_ i y , prostoty a moudrosti je ukryto v našich l_ i y dov_ í ý ch p_ í ý sních! Už národní buditelé si
uv_ je ě domoval_ i y jejich cenu a začal_ i y je zap_ i y sovat. V knihovnách a archívech se uchovávají vedle prací č Č _elakovského také s z _bírky e E _rbenov_ i y . Třebaže vznikl_ i y před mnoha lety, ne_ s z tratil_ i y svůj v_ í ý znam a patří k nejznám_ ně ě jším. V p_ í ý sních se odrážejí lidské radosti i žal_ i y , důvěra i s z _klamání , každode_ n nn í práce, strach z vojny a v_ s z tah k přírodě. Tyto pocity a melodický s z _působ jejich v_ i y jádření jsou bl_ í ý zké také člověku 20. století. I když jsou nyní mezi mladým_ i y lidm_ i y ve vět_ š šš í obl_ i y b_ je ě jiné písně, mnozí si l_ i y dovou píseň rádi za_ s z pívají nejen na v_ í ý letech , ale někdy i doma při různých či_ n nn ostech. Na jména a životní osudy tvůrců l_ i y dov_ í ý ch písní naši předkové dávno zapom_ ně ě l_ i y . Ale písně, které v_ i y tvořil_ i y , přežil_ i y svou dobu a patří k pokladům naší národní kultury.Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů               

Heroes