The best Accommodation in Prague - Hotels, Hostels, Pensions

Vyjmenovaná slova po S II.

Značka s_ í ý ry je S. Sladil javorovým s_ i y rupem. Viděl s_ i y vou
holub_ i y čku. Dědeček zas_ i y pal díru. Je to s_ í ý dlo vlády. Vlezl
do s_ i y slího doupěte. B_ i y dlím na s_ í ý dliští. Příroda na podzim
us_ í ý ná. Měl nemocné hlas_ i y vky. B_ i y l b_ í ý jako
os_ i y ka. Petr je s_ i y lný chlapec. Petřík je můj s_ i y novec.
S_ í ý pky se šijí ze s_ í ý pkoviny. Pos_ í ý lám sl_ í ý benou
zás_ i y lku. Děti měly os_ i y pky. Kdo je nejs_ i y lnější? S_ i y rové
výpary jsou škodl_ i y vé. Nerozs_ i y p ovoce. V předs_ í ý ni os_ i y chají
deštníky. Rybář spravil s_ í ý tě. S_ i y sel je velký nenas_ i y ta. S_ i y rky
nepatří do rukou dětem. Ob_ i y se s_ i y pe na s_ í ý pku.Zpět na hlavní stranu      Zpět na výběr diktátů

Heroes